Internet

Ponúkame Vám rýchly internet priamo do Vašej domácnosti alebo firmy. Máte možnosť sa pripojiť v rámci bytového domu alebo tiež samostatne ako rodinný dom. Momentálne sieť ponúka možnosť pripojenia v mestách a obciach:

Podbrezová, Valaská, Hronec , Osrblie, Čierny Balog, Lom nad Rimavicou, Drábsko , Sihla, Piesok, Horná Lehota, Dolná Lehota, Lopej, Predajná, Jasenie, Brezno-Rohozná. 

 

Cenník pre rodinné a bytové domy WIFI 5GHz A/N

Od 1.1.2015 zriadenie pripojenia pri prechode od iného poskytovateľa je bezplatné..

 

Program Rýchlosť Zriaďovací poplatok Mesačný poplatok Bonus
SANY 1000 4 Mbps / 512 kbps
od 33,20 €
13,28€
antivír
 

Dostupnosť programu „LAN“ je potrebné overiť na našich kontaktoch.

  • V cene zriaďovacieho poplatku je montáž a inštalácia prípojky, nakonfigurovanie parametrov jedného počítača, test funkčnosti a odovzdanie zákazníkovi.
  • Uvedená cena je pre jedného účastníka t.j. 1 zariadenie napr. počítač, notebook, router.
  • Uvedené ceny sú koncové s DPH.
  • Zariadenie ostáva majetkom poskytovateľa služieb.
  • Pripojenie je časovo a dátovo neobmedzené.

Cenník doplnových služieb

Verejná IP – vhodná pre užívateľov rapidshare.com 4 €
Wifi router pre bezdrôtové pripojenie počítača/notebooku v domácnosti 30, – €
Poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10, – €
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20, – €
poplatok za preloženie klienta od 10, – €
   
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 3, – €
porušenie zmluvných podmienok do 100, – €
cestovné náklady 0,40 €/ kilometer
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá hodina) 12, – €
Servisné služby poskytované na žiadosť s okamžitou realizáciou(uprednostnenie) +100% bežnej ceny
Servisné služby poskytované v sobotu, nedeľu a sviatok sú s príplatkom +100% bežnej ceny

Informácie pre Účastníkov so zdravotným postihnutím:

Učastníkom so zdravotným postihnutím poskytujeme individuálny program podla dohody.