XINET, s.r.o.
Hronská 421/63
Valaská 976 46
IČO: 45 918 261

tel: 0915 953464

číslo účtu: VUB  2838314758 / 0200,  IBAN SK3002000000002838314758

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19222/S

=============================================================================

XINET PLUS, s.r.o.
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
IČO: 45 918 212

tel: 0905 213923

číslo účtu: VUB  2838342054 / 0200,  IBAN SK4402000000002838342054

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19212/S

=============================================================================

SILLI ALARM, s.r.o.
Šupkova 44/4
Podbrezová 976 81
IČO: 45 918287

tel: 0905 213923

číslo účtu: VUB  305580376  / 0900,  IBAN SK6409000000000305580376 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19222/S

Kontaktujte nás