XINET, s.r.o.
Hronská 421/63
Valaská 976 46
IČO: 45 918 261

tel: 0915 953464

číslo účtu: VUB  2838314758 / 0200,  IBAN SK3002000000002838314758


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 19222/S 

Kontaktujte nás